Câu hỏi phỏng vấn .Net
Câu hỏi

Sự khác biệt giữa .NET CoreMono là gì?

Câu trả lời

.NET Core và Mono là hai môi trường thực thi mã nguồn mở và đa nền tảng cho các ứng dụng .NET, nhưng chúng có một số khác biệt quan trọng:

  1. Mục Đích và Tối Ưu Hóa:

    • .NET Core: Là một phần của .NET Framework được tối ưu hóa cho việc thiết kế ứng dụng hiện đại và hỗ trợ quy trình làm việc của nhà phát triển. .NET Core tập trung vào việc phát triển ứng dụng hiện đại và được tối ưu hóa chặt chẽ với các công nghệ .NET mới nhất. Nó chủ yếu hướng đến Windows, macOS, và Linux, có phạm vi nền tảng rộng hơn Mono và được Microsoft hỗ trợ chính thức. .NET Core nhấn mạnh vào hiệu suất và được tối ưu hóa cho các tải trọng công việc hiện đại.
    • Mono: Là một triển khai mã nguồn mở của .NET Framework, tối ưu hóa cho iOS, macOS, Android và Windows thông qua nền tảng Xamarin. Mono được tạo ra để cho phép các ứng dụng .NET chạy trên các hệ điều hành không phải Windows. Mono tập trung vào sự tương thích với các công nghệ .NET cũ hơn và thường được sử dụng để chạy các ứng dụng .NET cũ trên các nền tảng không phải Windows.
  2. Hiệu Suất:

    • .NET Core: Đặt mạnh mẽ vào hiệu suất và được tối ưu hóa cho các tải trọng công việc hiện đại. Nó được hưởng lợi từ nhiều cải tiến về hiệu suất và tối ưu hóa, làm cho nó nhanh hơn trong nhiều tình huống.
    • Mono: Mặc dù Mono đã cải thiện hiệu suất qua nhiều năm, nhưng nó có thể không hiệu quả bằng ....
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Explicit Compilation trong .Net là gì?

middle

CoreCLR trong .Net là gì?

senior

Các tác vụ bất đồng bộ (Async / Await) hoạt động như thế nào trong .NET?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào