Câu hỏi

Sự khác biệt giữa .NET CoreMono là gì?

Câu trả lời

.NET Core và Mono đều là các framework đa nền tảng được phát triển để xây dựng ứng dụng .NET, nhưng có một số khác biệt quan trọng:

 1. Nguyên gốc và sở hữu:

  • .NET Core: Phát triển và duy trì bởi Microsoft.
  • Mono: Được phát triển bởi một tổ chức độc lập là Xamarin (nay thuộc Microsoft).
 2. Mục tiêu ưu tiên:

  • .NET Core: Tập trung vào hiệu suất và đa nền tảng, hỗ trợ chạy trên Windows, macOS, và Linux.
  • Mono: Ban đầu được thiết kế để hỗ trợ chạy ứng dụng .NET trên các nền tảng không phải Windows, nhưng cũng có thể chạy trên Windows.
 3. Cộng đồng và sự phổ biến:

  • .NET Core: Được Micro...
Bạn cần đăng nhập để xem
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

junior

IoC (DI) Container là gì?

junior

Bạn hiểu gì Value types và kiểu Reference types trong .NET? Hãy cung cấp một số so sánh.

junior

Bạn hiểu gì về kiểu dữ liệu giá trị và kiểu dữ liệu tham chiếu trong .NET? Hãy cung cấp một số so sánh.

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào