Câu hỏi

Tại sao Java được xem như là một ngôn ngữ lập trình dynamic?

Câu trả lời

Java được xem là một ngôn ngữ lập trình động (Dynamic) vì nhiều lý do, nhưng chủ yếu là do khả năng của nó trong việc liên kết động (dynamic linking) và tải lớp (class loading) tại thời điểm chạy (runtime). Dưới đây là một số yếu tố chính làm cho Java trở nên động:

1. Liên kết động (Dynamic Linking):

Java sử dụng liên kết động, nghĩa là mã được liên kết với các thư viện khác tại thời điểm chạy thay vì tại thời điểm biên dịch. Điều này cho phép các ứng dụng Java tải chỉ những phần mã cần thiết để thực thi một tác vụ cụ thể, giúp giảm kích thước bộ nhớ cần thiết và tăng hiệu suất.

2. Tải lớp tại thời điểm chạy (Runtime Class Loading):

Java có khả năng tải lớp tại thời điểm chạy thông qua ClassLoader. Điều này cho phép các ứng dụng Java mở rộng một cách linh hoạt bằng cách thêm các lớp mới vào chương trình mà không cần phải khởi động lại ứng dụng. Tính năng này rất hữu ích cho việc phát triển các ứng dụng lớn và phức tạp, cũng như cho việc triển khai các ứng dụng web và dịch vụ web.

3. Garbage Collection:

Java tự động quản lý bộ nhớ thông qua garbage collection, giúp ...

Bạn cần đăng nhập để xem
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

junior

Có mấy loại exceptions trong Java? Sự khác biệt giữa chúng?

junior

Khối finally khi xử lý exception trong Java là gì?

junior

Đối tượng (object) trong Java là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào