Câu hỏi

Tại sao Stack lại hữu ích?

Câu trả lời

Stack có những ứng dụng quan trọng vì:

  1. Quản lý lịch trình gọi hàm: Stack được sử dụng để theo dõi các lời gọi hàm trong chương trình. Khi một hàm được gọi, thông tin về trạng thái của hàm (các biến cục bộ, điểm trở lại của hàm gọi, các tham số) được lưu trữ trên Stack. Khi hàm hoàn tất, thông tin này được rút ra khỏi Stack. Điều này giúp quản lý quá trình thực hiện các hàm và đảm bảo chương trình hoạt động đúng đắn.
  2. Đảo ngược hoạt động (Undo/Redo): Trong nhiều ứng dụng, Stack được sử dụng để thực hiện tính năng Undo/Redo, cho phép người dùng hoàn tác (u...
Bạn cần đăng nhập để xem
junior

junior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

senior

Làm thế nào để chuyển đổi một Queue thành Stack?

middle

Giải thích các biểu thức Infix, Prefix và Postfix là gì?

junior

Cách triển khai Linked List bằng Stack là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào