Câu hỏi phỏng vấn Linked Lists
Câu hỏi

Tại sao thao tác xóa và chèn trong linked list có độ phức tạp O(1)?

Câu trả lời

Thao tác xóa và chèn ở đầu hoặc cuối danh sách liên kết (singly linked list) có độ phức tạp O(1) vì chúng không yêu cầu duyệt qua toàn bộ danh sách để thực hiện. Khi chèn hoặc xóa một phần tử ở đầu hoặc cuối danh sách, chỉ cần điều ...

middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

senior

Tại sao Merge sort được ưa chuộng hơn Quick sort khi sắp xếp Linked Lists?

senior

Bạn sẽ so sánh Dynamic Arrays với Linked Lists như thế nào và ngược lại?

entry

Cho biết một số ưu điểm của Linked List?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào