Câu hỏi phỏng vấn Linked Lists
Câu hỏi

Khi nào thì nên sử dụng Danh sách (List) so với Danh sách Liên kết (LinkedList)?

Câu trả lời
  1. Danh sách (List):

    • Sử dụng Danh sách khi cần truy cập ngẫu nhiên tốt hơn, đặc biệt khi cần truy cập các phần tử ở vị trí cụ thể.
    • Phù hợp khi cần thao tác sắp xếp hoặc tìm kiếm nhanh chóng trên dữ liệu.
    • Được ưu tiên nếu thao tác chính là truy cập ngẫu nhiên và không phải thêm/xóa phần tử thường xuyên.
  2. Danh sách Liên kết (LinkedList):

    • Sử dụng Danh sách Liên kết nếu ...
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

senior

Khi nào doubly linked list hiệu quả hơn singly linked list?

entry

Cho biết một số ưu điểm của Linked List?

senior

Tại sao Merge sort được ưa chuộng hơn Quick sort khi sắp xếp Linked Lists?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào