Câu hỏi phỏng vấn Trees
Câu hỏi

Trong cấu trúc cây, chiều cao (Height) và độ sâu (Depth) của một cây và các nút là gì?

Câu trả lời
  • Chiều Cao của Cây (Height of a Tree): Chiều cao của cây là độ dài của đường đi dài nhất từ nút gốc đến nút lá xa nhất trong cây. Đây là số lớn nhất giữa các đường đi từ nút gốc đến bất kỳ nút lá nào trong cây.
  • Độ Sâu của Cây (Depth of a Tree): Độ sâu của một nút trong cây là số bước di chuyển từ nút gốc đến nút đó. Nút gốc có độ sâu là 0, và mỗi nút con của nút gốc sẽ có độ sâu là 1,...
junior

junior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

senior

Việc chèn hoặc xóa các nút làm thay đổi Red-Black tree như thế nào?

senior

Tại sao tìm kiếm theo chiều rộng (BFS) sử dụng nhiều bộ nhớ hơn so với tìm kiếm theo chiều sâu (DFS)?

middle

Đường kính của một cây (Diameter of a Tree) là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào