Câu hỏi phỏng vấn Linked Lists
Câu hỏi

Trong singly-linked list, vòng lặp (cycle/loop) là gì?

Câu trả lời

Trong danh sách liên kết đơn, một vòng lặp (cycle hoặc loop) xảy ra khi có một nút trong danh sách được liên kết với một nút khác mà đã xuất hiện trước đó trong chuỗi liên kết, tạo thành một chu trình đóng. Điều này có nghĩa là từ một nút, bạn có thể đi...

junior

junior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

junior

Có những loại Linked Lists nào?

senior

Bạn sẽ so sánh Dynamic Arrays với Linked Lists như thế nào và ngược lại?

junior

Khi nào thì Linked Lists hữu ích?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào