Câu hỏi phỏng vấn Android
Câu hỏi

Vai trò của Dalvik trong phát triển Android như thế nào?

Câu trả lời

Dalvik là một máy ảo (Virtual Machine - VM) được sử dụng trong các phiên bản Android trước khi Android Runtime (ART) được giới thiệu. Dalvik đóng vai trò quan trọng trong việc thực thi các ứng dụng Android bằng cách chạy mã byte được biên dịch từ mã nguồn Java của ứng dụng.

Vai trò của Dalvik trong phát triển Android:

  • Chạy Ứng Dụng: Dalvik cho phép các ứng dụng Android chạy trong môi trường cô lập và an toàn, với mỗi ứng dụng chạy trong tiến trình riêng của nó và có các thể hiện (instance) riêng của Dalvik VM.
  • Độc Lập với Phần Cứng: Nhờ Dalvik, các ứng dụng Android có thể chạy trên nhiều loại thiết bị với nhiều loại CPU khác nhau mà không cần phải viết lại mã cho mỗi loại phần cứng.
  • Tối Ưu Hóa: Dalvik sử dụng các đặc trưng của n...
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Adapter trong Android là gì?

middle

Sự khác biệt giữa ImplicitExplicit Intent trong Android là gì?

middle

Trong Android, có các dạng context nào?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào