Câu hỏi phỏng vấn Python
Câu hỏi

WheelsEggs trong Python là gì? Chúng có gì khác nhau?

Câu trả lời

Wheels và Eggs là hai định dạng phân phối cho các thư viện và ứng dụng Python. Chúng được sử dụng để đóng gói mã Python và các tài nguyên phụ thuộc để dễ dàng cài đặt và sử dụng.

 • Eggs:

  • Định dạng Egg là định dạng phân phối cũ hơn được sử dụng bởi setuptools, một thư viện được sử dụng để xây dựng và quản lý các gói Python.
  • Định dạng Egg hỗ trợ việc phân phối "binary" (mã đã được biên dịch) và "source" (mã nguồn) và có thể bao gồm các tài nguyên và siêu dữ liệu.
  • Eggs có thể được cài đặt mà không cần giải nén, và chúng hỗ trợ việc cài đặt "editable" (phát triển), nơi mã nguồn có thể được sửa đổi trực tiếp.
 • Wheels:

  • Định dạng Wheel là định dạng phân phối mới hơn và được khuyến nghị sử dụng bởi Python Packaging Authority (PyPA).
  • Wheels được thiết kế để thay thế Eggs với mục tiêu là đơn giản hóa quá trình xây dựng và cài đặt các gói Python, đặc biệt là trên các hệ thống không có trình biên dịch.
  • Wheels có cấu trúc đơn giản h...
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

senior

Sự khác nhau giữa Deep copy and Shadow copy trong Python là gì?

expert

Tại sao bạn lại sử dụng metaclasses?

entry

break, continuepass trong Python để làm gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào