Câu hỏi phỏng vấn Javascript
Câu hỏi

3 giai đoạn của event propagation trong Javascript là gì?

Câu trả lời
  • A: Target > Capturing > Bubbling
  • B: Bubbling > Target > Capturing
  • C: Target > Bubbling > Capturing
  • D: Capturing > Target > Bubbling

Đáp án: D

Trong capturing phase, ...

middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Toán tử typeof trong Javascript để làm gì?

senior

Prototype Inheritance trong JavaScript là gì?

middle

Bạn có thể so sánh việc sử dụng Module Pattern với Constructor/Prototype Pattern không?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào