Câu hỏi phỏng vấn Android
Câu hỏi

AAPT trong Android là gì?

Câu trả lời

AAPT (Android Asset Packaging Tool) là một công cụ xây dựng được sử dụng bởi Android Studio và Android Gradle Plugin để biên dịch và đóng gói các tài nguyên của ứng dụng Android. AAPT phân tích, lập chỉ mục và biên dịch các tài nguyên vào một định dạng nhị phân tối ưu hóa cho nền tảng Android. Từ phiên bản Android Gradle Plugin 3.0.0 trở lên, AAPT2 được kích hoạt mặc định và thường không cần phải gọi trực tiếp từ dòng lệnh bởi người phát triển.

Các chức năng chính của AAPT bao gồm:

  • Xem, tạo và cập nhật các lưu trữ tương thích với ZIP (ZIP, JAR, APK), cho phép quản lý các tệp APK.
  • Biên dịch các tài nguyên vào các tài sản nhị phân, bao ...
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Điểm phát sóng Wi-Fi di động trong Android là gì?

middle

JobScheduler trong Android là gì?

senior

Cách bundle trong Android như thế nào?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào