Câu hỏi

Bạn biết gì về thuộc tính "srcset" trong thẻ img?

senior
Ẩn câu trả lời detail

Bạn sẽ sử dụng thuộc tính srcset khi muốn cung cấp các hình ảnh khác nhau cho người dùng tùy thuộc vào chiều rộng màn hình thiết bị của họ - cung cấp hình ảnh chất lượng cao hơn cho các thiết bị có màn hình retina giúp nâng cao trải nghiệm người dùng và cung cấp hình ảnh có độ phân giải thấp hơn cho các thiết bị cấp thấp...

Bạn cần đăng nhập để xem

Gợi ý câu hỏi khác

Web Components là gì?

Xem câu trả lời detail

Accessibility và ARIA role có ý nghĩa gì trong một ứng dụng web?

Xem câu trả lời detail

IndexedDB là gì?

Xem câu trả lời detail

Bạn sẽ chọn sử dụng svg hay canvas cho trang web của mình?

Xem câu trả lời detail

Làm thế nào để tạo khoá công khai (public key) trong HTML?

Xem câu trả lời detail