Câu hỏi

Bạn biết gì về thuộc tính srcset trong thẻ img?

Câu trả lời

Bạn sẽ sử dụng thuộc tính srcset khi muốn cung cấp các hình ảnh khác nhau cho người dùng tùy thuộc vào chiều rộng màn hình thiết bị của họ - cung cấp hình ảnh chất lượng cao hơn cho các thiết bị có màn hình retina giúp nâng cao trải nghiệm người dùng và cung cấp hình ảnh có độ phân giải thấp hơn cho các thiết bị cấp thấp ...

Bạn cần đăng nhập để xem