Câu hỏi phỏng vấn HTML
Câu hỏi

WebP là gì?

Câu trả lời

WebP là một định dạng hình ảnh được phát triển bởi Google, nhằm mục đích thay thế cho các định dạng hình ảnh truyền thống như JPEG, PNG và GIF[1]. WebP hỗ trợ cả nén có mất dữ liệu (lossy) và không mất dữ liệu (lossless), cũng như hỗ trợ hoạt hình và trong suốt alpha

WebP cung cấp nhiều ưu điểm so với các định dạng hình ảnh khác, bao gồm:

  • Kích thước tệp nhỏ hơn: WebP có khả năng giảm kích thước tệp hình ảnh so với JPEG và PNG, giúp giảm thời gian tải trang web và tiết kiệm băng thông
  • Chất lượng hình ảnh cao: WebP có thể duy trì chất lượng hình ảnh tốt trong khi vẫn giảm kích thước tệp
  • Hỗ trợ đa tính năng: WebP hỗ trợ nén ảnh, hoạt hình và trong suốt alpha, cung cấp nhiều lựa chọn hơn cho các nhà phát triển web

Tuy nhiên, ...

middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Bạn biết gì về DOCTYPE trong HTML?

senior

Web Workers là gì?

middle

Sự khác nhau giữa một phần tử inline và một phần tử block trong HTML là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào