Câu hỏi phỏng vấn HTML
Câu hỏi

Mã hóa URL là gì? Tại sao URL được mã hóa bằng HTML?

Câu trả lời

Mã hóa URL, còn được gọi là percent-encoding, là một phương pháp để mã hóa dữ liệu không in được hoặc các ký tự đặc biệt thành một định dạng được chấp nhận bởi các máy chủ web và trình duyệt. Mục đích của việc mã hóa URL là để đảm bảo rằng các URL được gửi trên Internet có thể được xử lý một cách đúng đắn, đặc biệt là khi chúng chứa dữ liệu không phải là ký tự ASCII

URL cần được mã hóa nếu chúng chứa các ký tự không phải ASCII hoặc có ý nghĩa đặc biệt trong URL, như dấu cách, dấu nhỏ hơn, dấu lớn hơn, dấu và (&), và các ký tự khác. Khi một URL chứa dấu cách, ví dụ, nó cần được thay thế bằng ký tự "+" hoặc "%20", là mã ASCII cho dấu cách. Việc mã hóa URL cũng cần thiết khi gửi dữ liệu thông qua các biểu mẫu HTML trong các yêu cầu HTTP, vì dữ liệu biểu mẫu có thể chứa các ký tự đặc biệt

Mã hóa URL là quan trọng vì các lý do sau:

  • Đảm bảo URL hợp lệ: Mã hóa URL chuyển đổi các...
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Làm sao để làm nổi bật (highlight) chữ trong HTML?

senior

Làm thế nào để tạo khoá công khai (public key) trong HTML?

senior

Image Map trong HTML là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào