Câu hỏi phỏng vấn HTML
Câu hỏi

File manifest trong HTML5 là gì?

Câu trả lời

Trong HTML5, file manifest (thường được gọi là cache manifest) là một tệp văn bản đơn giản cho phép trình duyệt lưu trữ cục bộ các tài nguyên như HTML, CSS, JavaScript, và hình ảnh để có thể truy cập ứng dụng web ngay cả khi không có kết nối mạng. Điều này được thực hiện bằng cách sử dụng thuộc tính manifest trong thẻ <html> để chỉ định tệp manifest, và tất cả các trang web có thuộc tính manifest hoặc được chỉ định trong tệp manifest sẽ được lưu vào bộ nhớ cache khi người dùng truy cập trang đó

Tệp manifest thường có phần mở rộng .appcache và bắt đầu bằng từ khóa CACHE MANIFEST. Nó chứa ba phần chính

  • CACHE: Liệt kê tất cả các tài nguyên sẽ được lưu vào cache ngay sau khi tải xuống lần đầu và có thể sử dụng offline mà không cần kết nối đến máy chủ
  • NETWORK: Liệt kê các tài nguyên sẽ không bao giờ được...
senior

senior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

junior

Sự khác nhau của thuộc tính idclass trong phần tử HTML là gì?

expert

Bạn biết những cách để tối ưu tải tài nguyên nào cho website?

middle

Các khối xây dựng (building blocks) của HTML5 là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào