Câu hỏi phỏng vấn HTML
Câu hỏi

Có các kỹ thuật nào trong HTML để có có t...

Câu trả lời

Để cải thiện thứ hạng trên các công cụ tìm kiếm (Search Engines) thông qua HTML, bạn có thể áp dụng một số kỹ thuật SEO (Search Engine Optimization) sau đây:

  1. Nội dung chất lượng cao: Đây là yếu tố quan trọng nhất trong SEO. Nội dung phải chính xác, có thẩm quyền, và hữu ích cho người dùng. Nội dung tốt sẽ thu hút lưu lượng truy cập và cải thiện độ uy tín và liên quan của trang web
  2. Sử dụng thẻ tiêu đề (<title>) một cách hiệu quả: Tiêu đề trang nên chứa từ khóa chính và mô tả chính xác nội dung trang. Tiêu đề này thường là điều đầu tiên mà người dùng và công cụ tìm kiếm nhìn thấy
  3. Thẻ mô tả meta (<meta name="description" content="...">): Mô tả meta nên cung cấp một bản tóm tắt ngắn gọn và hấp dẫn về nội dung trang, bao gồm từ khóa chính
  4. Thẻ định dạng tiêu đề (<h1>, <h2>, v.v.): Sử dụng các thẻ tiêu đề để cấu trúc nội dung và giúp công cụ tìm kiếm hiểu được cấu trúc của nội dung
  5. Thuộc tính alt cho hình ảnh (<img alt="...">): Mô tả hình ảnh bằng cách sử dụng thuộc tính alt để cải thiện khả năng truy cập và giúp công cụ tìm kiếm hiểu nội dung hình ảnh
  6. URL thân thiện với SEO: Đảm bảo rằng URL của trang web dễ đọc và chứa từ khóa
  7. Sử dụng thẻ meta viewport cho thiết kế đáp ứng: Đảm bảo trang web của bạn t...
expert

expert

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

senior

IndexedDB là gì?

middle

Thuộc tính deferasync trên thẻ script trong HTML là gì?

entry

HTML là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào