Câu hỏi phỏng vấn HTML
Câu hỏi

Server-sent events trong HTML5 là gì?

Câu trả lời

Server-Sent Events (SSE) hay còn được biết đến với tên gọi Event Source là một Web Api cho phép kết nối thời gian thực giữa server và client (browser). SSE tạo ra kết nối một chiều từ server đến client sử dụng giao thức HTTP truyền thống với định nghĩa dữ liệu đơn giản cho phía server (event stream format) và API gọn nhẹ phía client.

So với phương pháp polling từ client lên server để kiểm tra dữ liệu thì SSE hiệu quả hơn rất nhiều do client chỉ cần tạo kết nối HTTP lên server một ...

expert

expert

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Form là gì và cách tạo form trong HTML như thế nào?

middle

Mô tả ngắn gọn các thẻ sau header, article, section, footer trong HTML?

middle

Thẻ script được dùng ở đâu trong HTML?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào