Câu hỏi

Web Components là gì?

Câu trả lời

Web Components là một tập hợp các tiêu chuẩn web cho phép tạo ra các thành phần web tùy chỉnh, có thể tái sử dụng, và đóng gói, giúp cô lập chúng với phần còn lại của mã nguồn. Các Web Components bao gồm ba công nghệ chính:

1. Custom Elements

Cho phép các nhà phát triển tạo ra các phần tử HTML mới với các tag name, hành vi và đánh dấu tùy chỉnh. Ví dụ, bạn có thể tạo một phần tử <my-custom-element> với các tính năng và kiểu dáng đặc biệt

2. Shadow DOM

Cho phép tạo ra một DOM ảo và cô lập cho mỗi Web Component, giúp cô lập CSS và JavaScript, ngăn chặn sự xung đột và giữ cho các kiểu và script của thành phần không ảnh hưởng ...

Bạn cần đăng nhập để xem