Câu hỏi phỏng vấn HTML
Câu hỏi

Sự khác biệt giữa thẻ <link> và thẻ <a> trong HTML là gì?

Câu trả lời

Thẻ <link> và thẻ <a> trong HTML đều được sử dụng để tạo liên kết nhưng có mục đích và cách sử dụng khác nhau:

Mục đích: Thẻ <link> chủ yếu được sử dụng để liên kết tài liệu HTML với một tài nguyên bên ngoài, thường là các tệp CSS hoặc favicon
Vị trí: Thường được đặt trong phần <head> của tài liệu HTML
Không hiển thị nội dung: Thẻ <link> không hiển thị nội dung trực tiếp trên trang web mà chỉ định cách trang web được hiển thị hoặc hoạt động
Ví dụ:

<head>
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="theme.css">
</head>

Thẻ <a>

Mục đích: Thẻ <a>, còn được gọi là thẻ neo (anchor tag), được sử dụng để tạo hyperlinks, cho phép người dùng chuyển từ trang này sang trang khác hoặc một phần khác của cùng một trang
Vị trí: Có thể được đặt ở bất kỳ đâu trong phần <body> của tài liệ...

junior

junior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Thuộc tính target trong HTML để làm gì?

senior

Trong HTML, mục đích của việc chặn cache là gì, và làm sao để đạt được điều đó?

middle

Khi nào thì nên để sử dụng thẻ small trong HTML?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào