Câu hỏi

IndexedDB là gì?

Câu trả lời

IndexedDB là một API JavaScript cung cấp khả năng quản lý một cơ sở dữ liệu NoSQL của các đối tượng trên trình duyệt web. Đây là một tiêu chuẩn được duy trì bởi World Wide Web Consortium (W3C). Là một phương tiện thay thế cho Web storage, IndexedDB cung cấp khả năng lưu trữ với dung lượng lớn hơn nhiều so với Web storage, vốn có giới hạn cố định cho mỗi trang web. Các giới hạn dung lượng của IndexedDB thường rất lớn, nếu không muốn nói là không giới hạn, tùy thuộc vào trình duyệt và dung lượng đĩa cứng

IndexedDB hỗ trợ lưu trữ dữ liệu dưới dạng cặp khóa-giá trị, và không phải là một cơ sở dữ liệu quan hệ hay SQL. API này hoạt động một cách bất đồng bộ, không ch...

Bạn cần đăng nhập để xem
senior

senior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Trong HTML, làm sao để hỗ trợ đa ngôn ngữ?

middle

Làm thế nào để set mode phù hợp với IE(Internet Explorer)?

middle

Hãy nêu những đặc điểm của thẻ meta trong HTML?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào