Câu hỏi phỏng vấn HTML
Câu hỏi

Trong HTML, mục đích của việc chặn cach...

Câu trả lời

Chặn cache trong HTML có mục đích chính là ngăn trình duyệt lưu trữ bản sao của các tài nguyên trang web (như HTML, CSS, JavaScript, hình ảnh, v.v.) vào bộ nhớ cache của nó. Điều này đảm bảo rằng người dùng luôn nhận được phiên bản mới nhất của trang web mỗi khi họ truy cập, thay vì phiên bản đã được lưu trữ trước đó. Việc này rất quan trọng trong quá trình phát triển web hoặc khi bạn cập nhật nội dung trang web thường xuyên và muốn người dùng xem các thay đổi ngay lập tức mà không cần phải làm mới trang một cách thủ công

Để đạt được điều này, bạn có thể sử dụng một số phương pháp sau:

  1. Sử dụng Meta Tags: Bạn có thể thêm các thẻ meta vào phần <head> của tài liệu HTML để chỉ thị cho trình duyệt không lưu trữ cache
    <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-cache, no-store, must-revalidate">
    <meta http-equiv="Pragma" content="no-cache">
    <me...
senior

senior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Mục đích của thẻ base href là gì?

middle

Thẻ optional trong HTML là gì?

middle

Các khối xây dựng (building blocks) của HTML5 là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào