Câu hỏi

Mục đích của việc chặn cache, và làm sao để đạt được điều đó?

entry
Ẩn câu trả lời detail

Các trình duyệt có bộ nhớ cache để lưu trữ tạm thời các tệp trên trang web để chúng không cần phải tải xuống lại khi chuyển đổi giữa các trang hoặc tải lại cùng một trang. Máy chủ được thiết lập để gửi tiêu đề yê...

Bạn cần đăng nhập để xem

Gợi ý câu hỏi khác

File manifest trong HTML5 là gì?

Xem câu trả lời detail

Việc sử dụng thuộc tính `novalidate` cho thẻ form trong HTML5 để làm gì?

Xem câu trả lời detail

**Server-sent events** trong HTML5 là gì?

Xem câu trả lời detail

Tại sao ta cần phần tử MathML trong HTML5?

Xem câu trả lời detail

Các kiểu input mới trong HTML5 trong form?

Xem câu trả lời detail