Câu hỏi

Bạn đã từng sử dụng ngôn ngữ template HTML nào chưa? Bạn biết gì về nó?

Câu trả lời

Có, đó là:

  • PUG
  • ERB
  • Slim
  • Handlebars
  • Jinja
  • Liquid

Theo tôi, chúng ít nhiều giống nhau và cung cấp chức năng tương tự như nội dung và các bộ lọc hữu ích để thao tá...

Bạn cần đăng nhập để xem