Câu hỏi

Web Workers là gì?

Câu trả lời

Web Workers là một tính năng trong HTML5 cho phép thực thi các script JavaScript trong một luồng nền (background thread) riêng biệt, độc lập với luồng chính của trình duyệt, thường là luồng xử lý giao diện người dùng (UI). Điều này giúp cải thiện hiệu suất và đáp ứng của ứng dụng web bằng cách cho phép các tác vụ nặng hoặc tốn thời gian được xử lý mà không làm gián đoạn hoặc chậm trễ giao diện người dùng.

Đặc Điểm của Web Workers:

  • Đa luồng: Web Workers cho phép thực hiện đa luồng trong JavaScript, một ngôn ngữ thường được coi là đơn luồng
  • Không làm treo giao diện: Vì Web Workers chạy độc lập với luồng UI, chúng không làm treo hoặc chậm trễ giao diện người dùng khi thực hiện các tác vụ
  • Không truy cập DOM: Web Workers không thể trực tiếp tương tác với DOM của trang web. Mọi tương tác với trang web phải thông qua hệ thống gửi và nhận tin nhắn
    ...
Bạn cần đăng nhập để xem