Câu hỏi phỏng vấn HTML
Câu hỏi

`Microdat...

Câu trả lời

Microdata là một cách để thêm thông tin ngữ nghĩa vào nội dung web, giúp máy tính và các công cụ tìm kiếm hiểu rõ hơn về dữ liệu trên trang web của bạn. Nó là một phần của HTML5 và cho phép bạn tạo ra các cặp tên-giá trị mô tả các phần tử trên trang web của mình. Các cặp tên-giá trị này được gọi là các mục (items), và mỗi cặp tên-giá trị là một thuộc tính (property) của mục đó

Mục đích của Microdata:

  • Cải thiện SEO: Giúp các công cụ tìm kiếm hiểu rõ hơn về nội dung trang web, từ đó cải thiện khả năng hiển thị của trang web trong kết quả tìm kiếm
  • Tạo dữ liệu có cấu trúc: Cung cấp một cách để đánh dấu thông tin có cấu trúc trên trang web, giúp các công cụ và ứng dụng khác dễ dàng trích xuất và sử dụng thông tin này
  • Tăng cường khả năng truy cập: Giúp các công cụ đọc màn hình và các công nghệ hỗ trợ khác hiểu rõ hơn về cấu trúc và nội dung của trang web, từ đó cải thiện trải nghiệm người dùng

Cách thực hiện Microdata:

  • **Sử dụng các th...
expert

expert

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Thuộc tính rel="noopener" trong HTML được sử dụng ở đâu và tại sao?

middle

Mã hóa URL là gì? Tại sao URL được mã hóa bằng HTML?

middle

Sự khác biệt giữa thẻ <meter> và thẻ <process> trong HTML là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào