Câu hỏi

Cách để tối ưu tải tài nguyên website?

expert
Ẩn câu trả lời detail

Để tối ưu thời gian tải web ta cần tối ưu việc tải các tài nguyên:

  • CDN hosting - CDN hoặc mạng phân phối nội dung là các server được phân phối theo địa lý để...
Bạn cần đăng nhập để xem

Gợi ý câu hỏi khác

File manifest trong HTML5 là gì?

Xem câu trả lời detail

Việc sử dụng thuộc tính novalidate cho thẻ form trong HTML5 để làm gì?

Xem câu trả lời detail

Server-sent events trong HTML5 là gì?

Xem câu trả lời detail

Tại sao ta cần phần tử MathML trong HTML5?

Xem câu trả lời detail

Các kiểu input mới trong HTML5 trong form?

Xem câu trả lời detail