Câu hỏi

Bạn biết những cách để tối ưu tải tài nguyên nào cho website?

Câu trả lời

Để tối ưu tải tài nguyên website và cải thiện tốc độ tải trang, bạn có thể áp dụng một số kỹ thuật sau:

  1. Giảm số lượng yêu cầu HTTP: Mỗi tệp CSS, JavaScript, hình ảnh hoặc video đều tạo ra một yêu cầu HTTP riêng. Bạn có thể giảm số lượng yêu cầu bằng cách gộp các tệp CSS và JavaScript lại với nhau, sử dụng CSS sprites cho hình ảnh, và tránh sử dụng quá nhiều widget hoặc plugin không cần thiết
  2. Sử dụng Content Delivery Network (CDN): CDN giúp phân phối nội dung từ các máy chủ đặt tại nhiều vị trí địa lý khác nhau, giảm độ trễ và tăng tốc độ tải trang cho người dùng ở các khu vực khác nhau
  3. Tối ưu hóa hình ảnh: Nén hình ảnh và chọn định dạng phù hợp (ví dụ: JPEG, PNG, WebP) để giảm kích thước tệp mà không làm giảm chất lượng hình ảnh
  4. Minify và nén tệp CSS, JavaScript và HTML: Loại bỏ khoảng trắng, dấu chấm phẩy không cần thiết và bình luận để giảm kích thước tệp và tăng tốc độ tải trang
  5. Sử dụng bộ nhớ đệm trình duyệt: Cấu hình bộ nhớ đệm trên trình duyệt để lưu trữ các tài nguyên tĩnh, giúp trang web tải nhanh hơn trong các lần truy ...
Bạn cần đăng nhập để xem
expert

expert

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Bạn biết gì về thuộc tính srcset trong thẻ img?

middle

WebP là gì?

middle

Các thuộc tính data- trong HTML dùng vào việc gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào