Câu hỏi

Tại sao chúng ta cần phần tử MathML trong HTML5?

Câu trả lời

Phần tử MathML trong HTML5 có mục đích chính là để hiển thị các biểu thức toán học một cách chính xác và ngữ nghĩa trên trang web. MathML là viết tắt của Mathematical Markup Language, một ngôn ngữ đánh dấu dựa trên XML được thiết kế đặc biệt cho việc mô tả các công thức toán học phức tạp. Sử dụng MathML trong HTML5 mang lại một số lợi ích sau:

  1. Chính xác và Ngữ nghĩa: MathML cho phép biểu diễn các công thức toán học một cách chính xác và ngữ nghĩa, giúp các công cụ tìm kiếm và công nghệ hỗ trợ có thể hiểu và xử lý chúng một cách dễ dàng
  2. Tương thích với Trình duyệt: MathML được hỗ trợ bởi một số trình duyệt web hiện đại, giúp việc hi...
Bạn cần đăng nhập để xem
senior

senior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Character Encoding trong HTML là gì?

junior

Có bao nhiêu cách để dùng CSS cùng với HTML?

middle

Liệt kê các cách để định nghĩa 1 màu trong HTML?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào