Câu hỏi

Sự khác nhau giữa thẻ section và thẻ div trong HTML là gì?

Câu trả lời

Thẻ section và thẻ div trong HTML đều được sử dụng để nhóm nội dung và phần tử, nhưng chúng có sự khác biệt về mặt ngữ nghĩa và mục đích sử dụng:

Thẻ section

  • Là một phần tử ngữ nghĩa được sử dụng để định nghĩa một phần hoặc khu vực độc lập trong một trang web có nội dung liên quan đến một chủ đề cụ thể
  • Thường đi kèm với một tiêu đề (<h1>-<h6>) và được sử dụng để tạo cấu trúc nội dung của trang web theo cách có ý nghĩa
  • Các ví dụ về việc sử dụng section bao gồm các khu vực như giới thiệu, tin tức, thông tin liên hệ, v.v., trên trang chủ của một website

Thẻ div

  • Là một container không ngữ nghĩa, thường được sử dụng để bố cục hoặc tổ chức nội dung và phong cách trên trang web
  • div không mang thông ...
Bạn cần đăng nhập để xem
junior

junior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

AccessibilityARIA role có ý nghĩa gì trong HTML?

expert

Có các kỹ thuật nào trong HTML để có có thứ hạng tốt hơn trong Search Engines?

senior

Trong HTML, mục đích của việc chặn cache là gì, và làm sao để đạt được điều đó?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào