Câu hỏi phỏng vấn HTML
Câu hỏi

Các khối xây dựng (building blocks) của HTML5 là gì?

Câu trả lời

Các khối xây dựng cơ bản của HTML5, xem xét như một nền tảng web mở, bao gồm các yếu tố sau:

  1. Ngữ nghĩa (Semantics): Cho phép bạn mô tả nội dung của bạn một cách chính xác hơn. HTML5 giới thiệu các thẻ ngữ nghĩa mới như <article>, <section>, <nav>, <header>, <footer>, và <aside> để cải thiện cấu trúc của tài liệu và giúp nội dung dễ hiểu hơn đối với cả người và máy.
  2. Kết nối (Connectivity): Cho phép bạn giao tiếp với máy chủ theo những cách mới và sáng tạo thông qua các API như WebSocket và Server-Sent Events.
  3. Ngoại tuyến và lưu trữ (Offline and Storage): Cho phép các trang web lưu trữ dữ liệu trên phía máy khách một cách cục bộ và hoạt động ngoại tuyến một cách hiệu quả hơn thông qua Web Storage, IndexedDB, và Application Cache.
  4. Đa phương tiện (Multimedia): Biến video và âm thanh trở thành công dân hạng nhất trên Web Mở v...
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Công dụng của thẻ figure trong HTML5 là gì?

middle

Làm thế nào để set mode phù hợp với IE(Internet Explorer)?

junior

Có bao nhiêu cách để dùng CSS cùng với HTML?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào