Câu hỏi

Các lớp tự động tải (autoloading class) trong PHP là gì?

middle
Ẩn câu trả lời detail

Với trình tải tự động (autoloader), PHP cho phép cơ hội cuối cùng để tải lớp hoặc interface trước khi nó bị lỗi. ...

Bạn cần đăng nhập để xem

Gợi ý câu hỏi khác

$$$ có nghĩa là gì trong PHP?

Xem câu trả lời detail

Các câu lệnh được chuẩn bị sẵn trong PDO có đủ để ngăn chặn SQL injection không?

Xem câu trả lời detail

Giải thích thứ tự ưu tiên cho trait trong PHP?

Xem câu trả lời detail

PHP là đơn luồng hay đa luồng?

Xem câu trả lời detail

PHP có phân luồng không?

Xem câu trả lời detail