Câu hỏi

Tối đa bao nhiêu đối số được phép trong một hàm trong PHP?

Câu trả lời

Trong PHP, không có giới hạn cụ thể về số lượng đối số mà một hàm có thể nhận. Tuy nhiên, từ góc độ thiết kế và bảo trì mã nguồn, việc một hàm có quá nhiều đối số có thể làm cho mã nguồn trở nên khó hiểu và khó quản lý. Một số nguyên tắc tốt nhất trong lập trình khuyến nghị rằng một hàm nên có ít đối số càng tốt, thường là không quá ba hoặc bốn đối số

Trong thực tế, các hàm với số lượng đối số lớn có thể xuất hiện trong các dự án mã nguồn mở, nhưng chúng thường là ngoại lệ và không phải là thực hành thông thường. Đối với cá...

Bạn cần đăng nhập để xem
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Sự khác biệt giữa array_map, array_walkarray_filter trong PHP là gì?

middle

Có hàm nào để tạo một bản sao của một mảng sang một mảng khác trong PHP không?

senior

PHP có phân luồng không?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào