Câu hỏi

Negative indexes là gì và tại sao lại dùng chúng?

Câu trả lời

Chỉ mục âm trong Python là một tính năng cho phép truy cập các phần tử của một chuỗi, danh sách, hoặc bất kỳ đối tượng nào hỗ trợ chỉ mục, từ cuối lên đầu. Trong khi chỉ mục dương bắt đầu từ 0 và tăng dần, chỉ mục âm bắt đầu từ -1 cho phần tử cuối cùng, -2 cho phần tử kế cuối, và tiếp tục như vậy.

Tại sao lại sử dụng chỉ mục âm?

Chỉ mục âm được sử dụng trong Python vì nó cung cấp một cách thuận tiện để truy cập các phần tử từ cuối của một chuỗi hoặc danh sách mà không cần phải tính toán độ dài của chuỗi hoặc danh sách đó. Điều này làm cho mã nguồn trở nên gọn gàng và dễ đọc hơn, đặc biệt khi cần truy cập các phần tử cuối cùng của một chuỗi hoặc danh sách mà không biết trước độ dài của nó

Ví dụ, giả sử bạn có một danh sách và bạn muốn truy cập phần tử cuối cùng v...

Bạn cần đăng nhập để xem
junior

junior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Các phương thức Dunder/Magic/Special trong Python là gì?

middle

PEP 8 là gì và tại sao nó lại quan trọng?

middle

Flask là gì và lợi ích của nó như thế nào?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào