Câu hỏi phỏng vấn Java
Câu hỏi

Trong Java `connection ...

Câu trả lời

Trong Java, connection pooling là một kỹ thuật được sử dụng để quản lý và tái sử dụng các kết nối cơ sở dữ liệu. Mục đích chính của connection pooling là giảm thiểu chi phí tạo và hủy bỏ các kết nối cơ sở dữ liệu bằng cách giữ một tập hợp các kết nối mở sẵn sàng để sử dụng. Khi một ứng dụng cần tương tác với cơ sở dữ liệu, nó có thể lấy một kết nối từ pool thay vì tạo một kết nối mới. Sau khi hoàn thành công việc, kết nối được trả lại vào pool để có thể được tái sử dụng sau này.

Lợi ích của Connection Pooling:

  1. Hiệu suất cao hơn: Việc tạo và hủy bỏ kết nối cơ sở dữ liệu là một quá trình tốn kém về thời gian và tài nguyên. Connection pooling giúp giảm thiểu chi phí này bằng cách tái sử dụng các kết nối, từ đó cải thiện hiệu suất của ứng dụng.

  2. Quản lý tài nguyên tốt hơn: Connection pooling cho phép quản lý tập trung các kết nối cơ sở dữ liệu, giúp dễ dàng theo dõi và điều chỉnh số lượng kết nối mở, tối ưu hóa việc sử dụng tài nguyên.

  3. **Độ ...

senior

senior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Decalarations trong Java là gì?

middle

Có thứ gì giống như static-class trong Java không?

senior

Làm cách nào để kiểm tra một private function hoặc một class có các phương thức, thuộc tính hoặc class bên trong có quyền truy cập là private?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào