Câu hỏi

Trong PHP Cookiesession có gì khác nhau? Người ta nói bản thân của sessioncookie là đúng hay sai?

Câu trả lời

Trong PHP, CookieSession đều là công cụ được sử dụng để lưu trữ thông tin trên các trang web khác nhau, nhưng chúng hoạt động theo cách khác nhau và phục vụ cho các mục đích khác nhau:

Cookie:

  • Lưu trữ: Cookie là các tệp văn bản nhỏ được lưu trữ trên máy tính của người dùng (phía client).
  • Dung lượng: Mỗi cookie có dung lượng tối đa khoảng 4KB.
  • Bảo mật: Thông tin lưu trữ trong cookie không an toàn vì nó được lưu trữ ở phía client và có thể bị truy cập hoặc thay đổi.
  • Quản lý thời gian sống: Bạn có thể thiết lập thời gian sống cho một cookie, sau thời gian đó cookie sẽ tự động bị xóa.
  • Truy cập: Dữ liệu trong cookie có thể được truy cập trên tất cả các trang web của cùng một tên miền.

Session:

  • Lưu trữ: Session lưu trữ dữ liệu trên máy chủ (phía server).
  • Dung lượng: Không giới hạn dung lượng cụ thể, nhưng phụ thuộc vào cấu hình máy chủ và dung lượng bộ nhớ có sẵn.
  • Bảo mật: Session an toàn hơn cookie vì dữ liệu được lưu trữ ở phía server và không dễ bị truy cập trái phép từ phía client.
  • Quản lý thời gian sống: Session thường tồn tại cho đến khi người dùng...
Bạn cần đăng nhập để xem
senior

senior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

$GLOBALS trong PHP để làm gì?

senior

Làm thế nào để biến error thành exception trong PHP?

middle

Sự khác biệt giữa MySQL, MySQLiPDO là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào