Câu hỏi phỏng vấn CSS
Câu hỏi

CSS framework là gì?

Câu trả lời

CSS Framework là một bộ mã nguồn CSS đã được viết sẵn, bao gồm một số chức năng nhất định và được khai báo vào các class riêng. Mục đích của CSS Framework là hỗ trợ các nhà thiết kế và lập trình viên web trong việc thiết kế giao diện website một cách nhanh chóng, đẹp mắt và hiệu quả với thời gian ngắn. CSS Framework cung cấp một cấu trúc cơ bản, giúp người dùng dễ dàng áp dụng vào dự án của họ bằng cách thêm class của thành phần muốn sử dụng vào phần tử HTML cần thiết kế, ví dụ như thêm style cho một nút bấm.

CSS Framework thường được chia thành hai loại chính:

  1. Grid System: Chỉ hỗ trợ chia cột trong website, giúp người dùng nhanh chóng tạo layout cho trang web mà không cần phải viết đi viết lại mã CSS. Thông thường, mỗi Grid System sẽ có từ 12 hoặc 24 cột trong một hàng, và người dùng có thể chỉ định một hàng sử dụng bao nhiêu cột trong grid system.
  2. **...
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

junior

Điểm khác nhau của ID selectorClass selector trong CSS là gì?

middle

Opacity được quy định như thế nào trong CSS3?

middle

Sự khác biệt giữa nth-child()nth-of-type() trong CSS là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào