Câu hỏi phỏng vấn Java
Câu hỏi

Java Applet là gì?

Câu trả lời

Trong Java, Applet là một loại chương trình nhỏ được thiết kế để chạy trong môi trường của một trình duyệt web hoặc Applet viewer. Applet được viết bằng ngôn ngữ lập trình Java và có thể tương tác với người dùng thông qua giao diện đồ họa. Chúng được sử dụng để tạo ra các ứng dụng web động và tương tác, chẳng hạn như trò chơi, công cụ tính toán, và các hiệu ứng đồ họa.

Đặc Điểm của Java Applet

  • Chạy Trong Môi Trường Bảo Mật: Applet chạy trong một "sandbox" bảo mật để ngăn chặn việc truy cập trái phép vào hệ thống của người dùng. Điều này giúp bảo vệ người dùng khỏi mã độc hại.
  • Tích Hợp với Trình Duyệt Web: Applet có thể được nhúng vào trang web và chạy trực tiếp trên trình duyệt web mà không cần cài đặt thêm phần mềm.
  • Giao Diện Đồ Họa: Sử dụng AWT (Abstract Window Toolkit) và Swing để tạo giao diện đồ họa, cho phép tạo ra các ứng dụng tương tác và hấp dẫn.
  • Đa Nền Tảng: Vì được viết bằng Java, Applet có thể chạy trên bất kỳ hệ điều hành nào hỗ trợ Java, bao gồm Win...
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Kể tên một số phương pháp liên quan đến Java Collection framework?

middle

Làm cách nào để thoát khỏi các vòng lặp lồng nhau trong Java?

middle

Hãy giải thích SerializationDeserialization trong Java?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào