Câu hỏi

Kể ra các đặc tính của .NET Core?

junior
Ẩn câu trả lời detail
  • Triển khai linh hoạt: Có thể đưa vào ứng dụng của bạn hoặc được cài đặt song song với user hoặc toàn bộ máy.
  • Đa nền tảng: Chạy trên Windows, macOS và Linux; ...
Bạn cần đăng nhập để xem

Gợi ý câu hỏi khác

Sự khác biệt giữa mô hình bất đồng bộ Node.js và async/await trong .NET?

Xem câu trả lời detail

Bạn biết bao nhiêu loại JIT Compilations?

Xem câu trả lời detail

Giải thích cách sử dụng Finalize và Dispose?

Xem câu trả lời detail

Sự khác biệt giữa RyuJIT và Roslyn là gì?

Xem câu trả lời detail

Sự khác biệt giữa CIL và MSIL(IL) là gì?

Xem câu trả lời detail