Câu hỏi phỏng vấn C#
Câu hỏi

Khi nào sử dụng IEnumerable thay vì List trong C# và chúng hoạt động như thế nào?

Câu trả lời

Trong C#, việc lựa chọn giữa IEnumerableList phụ thuộc vào nhu cầu cụ thể của ứng dụng và cách bạn muốn thao tác với dữ liệu. Dưới đây là một số điểm cơ bản về cách hoạt động và khi nào nên sử dụng mỗi kiểu:

IEnumerable

  • Cách hoạt động: IEnumerable là một interface cung cấp một cách để duyệt qua một tập hợp dữ liệu (collection) mà không cần biết cấu trúc nội bộ của tập hợp đó. Nó chỉ định rằng tập hợp có thể được "enumerate", tức là bạn có thể sử dụng vòng lặp foreach để truy cập từng phần tử trong tập hợp.
  • Khi nào sử dụng: IEnumerable thường được sử dụng khi bạn chỉ cần duyệt qua một tập hợp dữ liệu và không cần thực hiện các thao tác khác như thêm hoặc xóa phần tử. Nó cũng hữu ích khi bạn muốn trả về một tập hợp từ một phương thức mà không tiết lộ cấu trúc nội bộ hoặc cho phép người dùng thay đổi tập hợp.

List

  • Cách hoạt động: List là một lớp cung cấp các phương thức để quản lý một danh sách động của các đối tượng. Ngoài việc duyệt qua danh sách, List cung cấp các phương thức để thêm, xó...
senior

senior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Reference Type trong C# là gì?

middle

Sự khác nhau giữa ""String.Empty trong C# là gì?

senior

Khi nào bạn sẽ sử dụng các delegate trong C#?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào