Câu hỏi phỏng vấn HTML
Câu hỏi

Làm sao để làm nổi bật (highlight) chữ trong HTML?

Câu trả lời

Để làm nổi bật (highlight) chữ trong HTML, có một số cách khác nhau mà bạn có thể sử dụng, tùy thuộc vào mục đích và yêu cầu cụ thể của bạn. Dưới đây là một số phương pháp phổ biến:

Sử dụng Thẻ <mark>

HTML5 giới thiệu thẻ <mark> để đánh dấu hoặc làm nổi bật văn bản có ý nghĩa đặc biệt hoặc liên quan trong tài liệu HTML. Các trình duyệt thường hiển thị văn bản trong thẻ <mark> với màu nền mặc định là màu vàng

Ví dụ:

<p>Đây là một đoạn văn bản với <mark>văn bản được làm nổi bật</mark>.</p>

Sử dụng CSS với Thẻ <span>

Bạn cũng có thể sử dụng thẻ <span> kết hợp với CSS để tạo ra hiệu ứng làm nổi bật văn bản. Điều này cho phép bạn tùy chỉnh màu nền và màu văn bản một cách linh hoạt hơn

Ví dụ:

<style>
.highlight {
  background-color: yellow;
}
</style>
...
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

senior

Trong HTML, mục đích của việc chặn cache là gì, và làm sao để đạt được điều đó?

senior

Giải thích 3 mode almost standard, full standardquirks trong HTML là gì?

middle

Các khối xây dựng (building blocks) của HTML5 là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào