Câu hỏi phỏng vấn HTML
Câu hỏi

Trong HTML, làm sao để hỗ trợ đa ngôn ngữ?

Câu trả lời

Để hỗ trợ đa ngôn ngữ trong một trang web HTML, bạn có thể sử dụng một số phương pháp khác nhau. Dưới đây là một số cách tiếp cận:

 1. Sử dụng thuộc tính lang:

  • Bạn có thể đặt thuộc tính lang trong thẻ <html> để khai báo ngôn ngữ mặc định cho toàn bộ trang
  • Thuộc tính lang cũng có thể được định nghĩa ở bất kỳ phần tử nào trong tài liệu, cho phép bạn chỉ định ngôn ngữ cụ thể cho các phần nội dung khác nhau
  • Ví dụ:
   <html lang="en">
   <body>
    <p>French "<span lang="fr">Bonjour</span>"</p>
    <p>Spanish "<span lang="es">Hola</span>"</p>
   </body>
   </html>
 2. Tạo các phiên bản trang web riêng biệt cho mỗi ngôn ngữ:

  • Bạn có thể tạo các phiên bản khác nhau của trang web, mỗi phiên bản sử dụng một ngôn ngữ khác nhau
  • Điều này thường đòi hỏi việc duy trì nhiều tệp HTML và có thể sử dụng một công cụ chuyển đổi ngôn ngữ hoặc một menu dropdown để người dùng lựa chọn ngôn ngữ[2][4].
 3. **Sử dụng JavaScript hoặc thư v...

middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Thẻ script được dùng ở đâu trong HTML?

middle

Các kiểu input mới trong HTML5 trong form là gì?

senior

Image Map trong HTML là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào