Câu hỏi phỏng vấn Spring
Câu hỏi

Làm thế nào để liên kết Spring MVC Framework với kiến trúc MVC (Model-View-Controller)?

Câu trả lời

Spring MVC Framework là một phần của Spring Framework, được thiết kế để xây dựng các ứng dụng web theo mô hình MVC (Model-View-Controller). Dưới đây là cách Spring MVC liên kết với kiến trúc MVC:

Model

  • Model trong Spring MVC chứa và quản lý dữ liệu ứng dụng. Nó thường được biểu diễn bởi các lớp Java Plain Old Java Object (POJO) và được sử dụng để chứa dữ liệu cần được hiển thị trên view hoặc dữ liệu từ view cần được xử lý.
  • Spring MVC sử dụng các tính năng như Spring Form Tags và Data Binding để dễ dàng liên kết dữ liệu từ form trên view với các đối tượng model.

View

  • View trong Spring MVC là thành phần hiển thị giao diện người dùng và dữ liệu cho người dùng. View có thể được thực hiện bằng nhiều công nghệ khác nhau như JSP, Thymeleaf, FreeMarker, v.v.
  • Spring MVC cung cấp một cơ chế linh hoạt để quản lý và hiển thị view thông qua ViewResolver, cho phép bạn dễ dàng chọn công nghệ view và cấu hình cách view được chọn và hiển thị dựa trên tên view trả về từ controller.

Controller

  • Controller trong Spring MVC xử lý các yêu cầu từ người dùng,...
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

WebClientWebTestClient trong Spring để làm gì?

junior

Spring beans là gì?

junior

Spring mang lại những lợi ích gì khi sử dụng?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào