Câu hỏi

Làm thế nào để sử dụng Polymer trong ReactJS?

Câu trả lời

Bạn cần làm theo các bước dưới đây:

Bước 1: tạo một Polymer element.

<link rel="import" href="../../bower_components/polymer/pol...
Bạn cần đăng nhập để xem