Câu hỏi phỏng vấn Git
Câu hỏi

Làm thế nào để tránh bị detached head trong git?

Câu trả lời

Trong Git, detached HEAD xảy ra khi bạn checkout trực tiếp đến một commit cụ thể thay vì một nhánh. Trong trạng thái này, HEAD không trỏ đến nhánh cuối cùng mà bạn làm việc, mà trỏ trực tiếp đến một commit. Bất kỳ commit mới nào được tạo trong trạng thái này sẽ không thuộc về bất kỳ nhánh nào và có thể bị mất nếu bạn chuyển đổi sang một nhánh khác. Để tránh bị detached HEAD, bạn có thể thực hiện các bước sau:

1. Luôn Sử Dụng Nhánh Khi Checkout

Thay vì checkout trực tiếp đến một commit, hãy luôn sử dụng nhánh. Nếu bạn muốn xem hoặc làm việc trên một commit cụ thể, bạn có thể tạo một nhánh mới từ commit đó:

git checkout -b new-branch-name commit-hash

2. Sử Dụng Tags Đối với Các Commit Quan Trọng

Nếu có một commit quan trọng mà bạn muốn dễ dàng truy cập, hãy sử dụng tags để đánh dấu nó. Tags có thể giúp bạn tổ chức và truy cập lại các commit quan trọng mà không cần phải lo lắng về detached HEAD.

git tag tag-name commit-hash

Sau đó, bạn có thể checkout đến ta...

senior

senior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Lệnh git pull origin master để làm gì?

expert

Sự khác biệt giữa head, working treeindex trong git là gì?

senior

Trong git, điểm khác nhau giữa git remotegit clone là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào