Câu hỏi

Liệt kê một số ứng dụng thực tế của Hàng đợi (Queue)?

Câu trả lời

Hàng đợi (Queue) được sử dụng trong nhiều ứng dụng thực tế như:

  1. Hệ thống xử lý thông tin: Trong hệ thống máy tính, hàng đợi được sử dụng để quản lý các tiến trình hoặc luồng dữ liệu, như các tiến trình đang chờ thực hiện.
  2. Kiểm soát lưu lượng (Traffic control): Hàng đợi được sử dụng trong việc quản lý lưu lượng thông tin trong mạng, như trong gói dữ liệu mạng đang chờ được gửi đi.
  3. **Quản lý tài n...
Bạn cần đăng nhập để xem
entry

entry

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

junior

Tại sao và khi nào tôi nên sử dụng cấu trúc dữ liệu Stack hoặc Queue thay vì Arrays/Lists?

middle

Lợi ích của Hàng đợi Circular là gì?

junior

Phân tích phức tạp của các hoạt động trong hàng đợi là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào