Câu hỏi phỏng vấn Hash Tables
Câu hỏi

MD5 là gì?

Câu trả lời

MD5 (Message Digest Algorithm 5) là một thuật toán băm mã hóa (hashing algorithm) được sử dụng để tạo ra một mã băm (hash code) từ một dữ liệu đầu vào. Thuật toán MD5 tạo ra một mã băm 128-bit (16 byte) từ một đầu vào có độ dài bất kỳ và thường được sử dụng trong việc tạo ra mã băm để kiểm tra ...

middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

senior

Salt là gì và làm thế nào nó làm cho việc băm mật khẩu trở nên an toàn hơn?

expert

Sự khác biệt giữa hàm băm (Hash Function) và hàm băm mật mã hóa (Cryptographic Hash Function) là gì?

middle

Khái niệm 'bucket entries' trong ngữ cảnh của một bảng băm (hashtable) có ý nghĩa gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào