Câu hỏi phỏng vấn Hash Tables
Câu hỏi

Sự khác biệt giữa Hashing và Bảng băm (Hash Tables) là gì?

Câu trả lời

Hashing là quá trình sử dụng hàm băm để chuyển đổi dữ liệu thành giá trị băm, thường là một giá trị số nguyên ngắn gọn. Trong khi đó, Bảng băm (Hash Tables) là một cấu trúc dữ liệu sử dụng hàm băm để lưu t...

junior

junior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

junior

Cung cấp một ví dụ đơn giản về Hash Function?

junior

Hash Value là gì?

senior

Tries có những ưu điểm chính nào so với Hash Tables?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào