Câu hỏi

MSIL trong .Net là gì?

Câu trả lời

Microsoft Intermediate Language (MSIL), còn được biết đến với tên gọi Common Intermediate Language (CIL), là một tập hợp các hướng dẫn (instructions) độc lập với nền tảng, được tạo ra trong quá trình biên dịch các ngôn ngữ lập trình hướng đến .NET Framework. MSIL là một phần của quy trình thực thi quản lý trong .NET và đóng vai trò là một bước trung gian giữa mã nguồn và mã máy cụ thể cho môi trường máy tính.

Cách Thức Hoạt Động

  1. Biên Dịch: Khi biên dịch mã nguồn, trình biên dịch của ngôn ngữ lập trình (như C#, VB.NET) chuyển đổi mã nguồn thành MSIL, cùng với việc tạo ra metadata mô tả các kiểu dữ liệu và thành viên trong mã.
  2. Thời Gian Chạy: Trong thời gian chạy, Common Language Runtime (CLR) sử dụng Just-In-Time (JIT) compiler để chuyển đổi MSIL thành mã máy cụ thể cho môi trường máy tính đang chạy ứng dụng.

Tính Năng và Lợi Ích

  • Độc Lập với Nền Tảng: MSIL cho phép mã nguồn được biên dịch một lần và sau đó có thể chạy trên bất kỳ môi trườ...
Bạn cần đăng nhập để xem
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Cái gì sẽ thay thế WCF trong .Net Core?

middle

Kể tên một số dịch vụ CLR (Common Language Runtime) trong .Net core?

junior

.NET application domain là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào