Câu hỏi phỏng vấn .Net
Câu hỏi

Sự khác biệt giữa RyuJITRoslyn trong .Net là gì?

Câu trả lời

RyuJIT và Roslyn là hai thành phần quan trọng trong hệ sinh thái .NET, nhưng chúng phục vụ các mục đích khác nhau:

RyuJIT

  • Chức năng: RyuJIT là trình biên dịch Just-In-Time (JIT) thế hệ mới của .NET, chịu trách nhiệm biên dịch mã IL (Intermediate Language) thành mã máy ngay tại thời điểm chạy ứng dụng.
  • Mục tiêu: RyuJIT nhằm cải thiện hiệu suất và tối ưu hóa mã máy được tạo ra, giúp các ứng dụng .NET chạy nhanh hơn.
  • Đa nền tảng: RyuJIT hỗ trợ nhiều kiến trúc bộ xử lý khác nhau, bao gồm x86, x64, ARM32, và ARM64.

Roslyn

  • Chức năng: Roslyn, còn được gọi là .NET Compiler Platform, là bộ biên dịch mã nguồn mở cho C# và Visual Basic, chịu trách nhiệm biên dịch mã nguồn C# hoặc VB.NET thành mã IL.
  • Mục tiêu: Roslyn cung cấp các API phong phú cho phân tích mã nguồn, cho phép các nhà phát triển tạo ra các công cụ và ứng dụng có khả năng tương tác với quá trình biên dịch.
  • Tích hợp: Rosly...
senior

senior

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

junior

Kể ra các đặc điểm của .NET Core?

senior

Sự khác nhau giữa Dispose, DestructorFinalize trong C# là gì?

entry

.NET Framework là gì?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào