Câu hỏi

Những lợi ích của việc sử dụng JIT là gì?

Câu trả lời

Những lợi ích của việc sử dụng mô hình Just In Time (JIT) bao gồm:

  • Giảm tối đa hiện tượng tồn kho và ứ đọng vốn, giúp giảm chi phí và tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp[1][3][6].
  • Tăng chất lượng sản phẩm do mỗi công đoạn sản xuất tiếp theo có trách nhiệm kiểm tra và nghiệm thu sản phẩm từ công đoạn trước, giúp phát hiện và loại bỏ sản phẩm không đạt yêu cầu ngay lập tức[1][3].
  • Giảm diện tích kho bãi cần thiết do không cần dự trữ hàng tồn kho lớn[3].
  • Tăng hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp bằng cách loại bỏ lãng phí trong quá trình sản xuất và cung ứng[2][5].
  • Có khả năng thích ứng nhanh và phản xạ nhạy bén hơn với thị trường thông qua việc cắt giảm chi phí và rủi ro[2].
  • Sử dụng thiết bị hiệu quả hơn và yêu cầu không gian nhỏ hơn cho quá trình sản xuất[3].
  • Tỷ lệ sai lỗi sản phẩm thấp hơn do quy trình sản xuất được kiểm soát chặt chẽ và liên tục[3].
  • Cải thiện mối quan hệ v...
Bạn cần đăng nhập để xem