Câu hỏi phỏng vấn .Net
Câu hỏi

Những lợi ích của Explicit compilation trong .Net là gì?

Câu trả lời

Lợi ích của việc sử dụng Explicit Compilation trong .NET, đặc biệt là trong bối cảnh của ASP.NET, bao gồm:

  1. Hiệu suất cải thiện: Khi sử dụng explicit compilation, các trang ASP.NET được biên dịch trước khi được triển khai, điều này loại bỏ sự chậm trễ khi trang được yêu cầu lần đầu tiên sau khi máy chủ khởi động. Điều này giúp cải thiện thời gian phản hồi ban đầu của ứng dụng.
  2. Bảo mật tăng cường: Precompilation có thể loại bỏ mã nguồn từ các tệp .aspx, .ascx, và .master, giúp bảo vệ mã nguồn khỏi việc bị xem hoặc sửa đổi trực tiếp trên máy chủ sản xuất.
  3. Triển khai dễ dàng: Khi dự án đã được biên dịch trước, bạn chỉ cần triển khai các tệp đã biên dịch và các tài nguyên tĩnh, không cần triển khai mã nguồn. Điều này giúp quá trình triển khai trở nên nhanh chóng và ít phức tạp hơn.
  4. Phát hiện lỗi sớm: Việc biên dịch trước giúp phát hiện lỗi biên dịch tr...
middle

middle

Gợi ý câu hỏi phỏng vấn

middle

Sự khác biệt giữa .NET CoreMono là gì?

middle

Sự khác biệt giữa .NET Core, .NET Framework, và Xamarin là gì?

junior

Có cách nào để bắt multiple exceptions cùng một lúc mà không bị duplicate code trong .Net không?

Bình luận

Chưa có bình luận nào

Chưa có bình luận nào